Marta Bieszk – absolwentka germanistyki UG (2007) oraz instrumentalistyki na Akademii Muzycznej w Gdańsku (2008), w 2012 obroniła doktorską pod kierunkiem prof. dr. hab. M. Szczodrowskiego Właściwości prozodyczne struktur fonetyczno-fonologicznych i ich relewancja w procesie komunikacji obcojęzycznej.
Profil badawczy – nauczanie podsystemów języka i sprawności językowych, psychologiczne i pedagogiczne aspekty akwizycji struktur fonetyczno-fonematycznych języka, dydaktyka mówienia (w tym tłumaczenia ustne)
Zajęcia dydaktyczne – tłumaczenia ustne ogólne, praktyczna nauka języka w ramach modułów: konwersacje, pisanie, rozumienie ze słuchu i tekstu czytanego, fonetyka, metodyka nauczania,